Tvättstugor

Tvättstugor

Föreningen har två tvättstugor - en stor tvättstuga med tre tvättmaskiner, två torkrum samt en akuttvättstuga med två tvättmaskiner.

Stora tvättstugan bokas med tvättlås på bokningstavlan, där det också finns information om vilket torkrum som får användas för den bokade tiden. Torkrummet ska vara tillgängligt en timme efter tvättidens början.

Om du inte tagit din bokade tvättid i anspråk en timme efter tvättidens start har övriga medlemmar rätt att använda tvättiden istället.

Akuttvättstugan kan bokas max 24 timmar i förväg på bokningstavlan.

I båda tvättstugorna är det viktigt att göra rent efter användning. Torka ur torktumlaren samt ta bort ludd från filtret efter varje användningstillfälle. Se även till att hålla maskinerna och golven rena. Att hålla maskinerna rena minskar behovet av underhåll och sparar utgifter för föreningen.