Medlemmens ansvar


Bostadsrättsinnehavaren har ansvar för att undersöka om aktuell åtgärd kräver bygglov eller bygganmälan. För mer information, kontakta bygglovshandläggare på Stadsbyggnadskontoret.

Bostadsrättshavaren bär även ansvaret för att arbetet utförs på ett fackmässigt sätt. Det är därför viktigt att man anlitar en auktoriserad yrkesman och att gällande branschregler följs. Den dokumentation som du erhåller efter utfört arbete bör sparas och överlämnas till den som kan komma att bo i lägenheten efter dig.