Parkering

Parkering

Hämplingen har även fyra egna parkeringsplatser som är belägna utanför huset. Dessa platser har en separat kö som administreras av styrelsen. Är du intresserad av att stå i kön anmäler du dig till styrelsen@hamplingen.se eller lämna ett brev i styrelsens brevlåda i uppgång 7A.

Parkeringsföreningen Trollspisen innehar ett antal parkeringsplatser vilka delas mellan medlemmar i Hämplingen respektive Riksbyggens brf Göteborgs hus 2. Trollspisens parkeringar är belägna på Olof Rudbecksgatan. Allt eftersom platser blir lediga tilldelas dessa medlemmarna efter kötid. Kön administreras av Trollspisens ordförande, se lapp i trappuppgång. Maila Trollspisen för att ställa dig i kö - parkering.trollspisen@gmail.com