Parkering

Parkering

Parkeringsföreningen Trollspisen innehar ett antal parkeringsplatser vilka delas mellan medlemmar i Hämplingen respektive Riksbyggens brf Göteborgs hus 2. Allt eftersom platser blir lediga tilldelas dessa medlemmarna efter kötid. Kön administreras av Trollspisens ordförande, se lapp i trappuppgång. Maila Trollspisen för att ställa dig i kö - parkering.trollspisen@gmail.com

Hämplingen har även fyra egna parkeringsplatser som är belägna utanför huset. Dessa platser har en separat kö som administreras av styrelsen. Är du intresserad av att stå i kön anmäler du dig till styrelsen@hamplingen.se eller lämna ett brev i styrelsens brevlåda i uppgång 7A.