Trädgård

Trädgård

I föreningens trädgård finns från vår till höst tillgång till två uteplatser med utemöbler och grillar. Ett omfattande arbete färdigställdes under 2009 när uteplatserna byggdes och rabatter och andra planteringar sågs över och nyplanterades.

Grillning är endast tillåtet på uteplatserna. Det är inte tillåtet att grilla på balkonger eller vid entréer. Elgrillar är dock tillåtet, så länge de inte orsakar obehag för dina grannar.

Löpande trädgårdsskötsel som gräsklippning och viss beskärning av buskar utförs av fastighetsskötaren. Dessutom anordnar föreningen trädgårdsdagar där medlemmarna tar hand om trädgårdsmöbler, uteplatser och planteringar under trevliga former.

Tidigare har föreningen haft en trädgårdsgrupp som ansvarar lite extra för planering, inköp och viss skötsel. Är du intresserad av att engagera dig får du gärna höra av dig till styrelsen@hamplingen.se.