Vattenavstängning


En vattenavstängning får göras på vardagar mellan 08.00 -17.00, dock i maximalt 4 timmar. Vattenavstängningen bokas in med fastighetsskötaren (EM Facility Management), och måste meddelas till övriga boende minst 5 dagar innan genomförandet. Detta gör du genom att sätta upp lappar i varje uppgång med information om när och hur länge avstängningen kommer äga rum. Vid avstämningen ska du installera ballofixer om inte detta redan finns i din lägenhet.

Kostnaden för fastighetsskötarens insats bekostas av bostadsrättsinnehavaren.