Kontakt


Felanmälan

Vill du göra en felanmälan eller dylikt så ska detta göras till föreningens fastighetsskötare EM Facility Management.

Skicka ett mail till hamplingen@emfacility.se. Inkludera en beskrivning av felet, samt namn, adress, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter. Bifoga gärna foto på felet om möjligt.


Journummer för akuta fel

Det finns även ett journummer som föreningens medlemmar kan ringa om akuta fel, exv. vattenläcka, skulle uppstå under kvällar/helger. Mer information om detta finns på anslagstavlan i varje uppgång.


Renovering/Ombyggnad

För att informera styrelsen om ingrepp som kräver godkännande, skicka beskrivning och ritningar via e-post på styrelsen@hamplingen.se eller lägg samma information i brevlådan i uppgång A.

Mer information


Internet

Om du som medlem vill beställa en router till ditt bredband, kontakta Telenor genom att ringa 020-222 222 och ange att du bor i Brf Hämplingen.


Övriga ärenden

Övriga synpunkter och förslag på förbättringar välkomnas till styrelsemailen styrelsen@hamplingen.se. Det går även bra att lämna ett brev i föreningens brevlåda i A-uppgången, eller fylla i formuläret nedan.