Cykel- och barnvagnsrum

Cykel- och barnvagnsrum

Cykelrum

I husets källarplan finns två cykelrum, där endast cyklar får förvaras. P.g.a. platsbrist genomför styrelsen regelbundna rensningar i dessa utrymmen. Rensningarna föregås av information till föreningens medlemmar.

Det är viktigt att varje medlem själv ser till att oanvända cyklar tas bort, samt att de inte blir kvarlämnade i samband med flytt.

Barnvagnsrum

Föreningen har flera dedikerade utrymmen som är avsedda för barnvagnar. Det är alltså inte tillåtet att ställa sin cykel på dessa ytor.