Sophantering

Sophantering

Vid ingången till huset finns två moloker att slänga sopor i; en för hushållssopor och en för komposterbart material. Här får det inte slängas glas, tidningar, kartonger, plastförpackningar m.m.

Behöver ni fylla på kompostpåsar finns dessa i cykelrummet vid 7A.

Tänk på att det inte är tillåtet att parkera så man blockerar sopstationerna. Risken finns att sophämtningen inte kommer åt för att tömma, vid extra tömning kan den som har stått där olovligt bli debiterad kostnaden, som för närvarande är ca. 2 000 kr.

Det avtal föreningen har innebär att vi blir fakturerade efter vikt. Detta innebär i praktiken att ju mer som slängs desto större kostnader får vi i föreningen. Därför vill vi påminna om att det finns två miljöstationer mycket nära huset; en utanför studentbostäderna på Volrat Thamsgatan samt en vid parkeringen på Richertsgatan. All metall, glas, plast, tidningar, kartong m.m. slängs på dessa platser.

Tack för att ni hjälper till att hålla kostnaderna nere!