Instruktioner för filterbyte

28.05.2024

Här kommer information om hur man byter filter i ventilerna.

Filter måste bytas regelbundet, då ett hårt smutsat filter hindrar det viktiga tillflödet av friskluft. Filtret kan dammsugas men rekommendationen är att det byts mot nytt vartannat år. Exakt hur ofta byte bör ske beror på utomhusmiljön, vilket innebär tätare byten i innerstadsmiljö än i områden utanför stadskärnan.

Så byter du

  1. Öppna filterluckan i luftdonets överkant. Det gör du genom att ta tag i kanterna på luckans kortsidor och dra den rakt mot dig. Det kan vara lite trögt, men det håller!
  2. Lyft upp det "gamla" filtret genom öppningen
  3. För ner det nya filtret i öppningen. Filtrets etikett ska vara vänd uppåt och in mot rummet. Se till att filtret lutar mot dig och elementet.
  4. Tryck fast filterluckan så att filtret och luckan låses fast

Filterlucka

Det är viktigt att filterluckan, som sitter på i överkant på luftdonets framsida, är rätt placerad och ordentligt fastsatt. För att fästa luckan gör du så här:

Kontrollera att luckan är vänd åt rätt håll (etiketten ska vara rättvänd).

Tryck till på framsidan av luckan så att den fixeras på sin plats.

Rengöring

Luftdonet Flexi kan vid behov torkas av med fuktad trasa. Förutom regelbundna filterbyten krävs normalt ingen ytterligare rengöring. Om så önskas kan Flexi enkelt demonteras för invändig rengöring.

Filtret ska vila mot den övre plåtkanten.

Gamla filter är brännbart

Förbrukade filter sorteras som vanligt brännbart avfall, alltså det du lägger i soppåsen efter källsortering. Avfallet återvinns som energi i förbränningsanläggningar, som i sin tur ger oss både värme och el.

Källa: https://www.acticon.se/filterbutik/filter/grundfilter/grundfilter-443x95-flexi/