Angående hissarna

08.06.2023

Hej på er,

Styrelsen har sedan en tid tillbaka sett över behovet av renovering av hissarna, och då med start i C och D. Vi är medvetna om problemet med den typ av hisskonstruktion som våra hissar har. Med anledning av den tragiska hissolyckan i närområdet, med en liknande hisskonstruktion som vår, känns denna åtgärd än mer aktuell.

Att uppdatera/reparera hissarna är ett stort och tidskrävande arbete, men som vi hoppas kunna få i gång inom snar framtid. Fram till dess vill vi uppmana er att iaktta extra försiktighet när ni använder hissarna, inte minst om ni åker hiss med barn. För er som använder hissen i D-uppgången är detta extra viktigt eftersom det är problem med dörrarna (det är givetvis felanmält och vi inväntar reparation).

Vi ser till att hålla er uppdaterade när vi har mer information att dela med oss av. Se också till att hålla er uppdaterade här på hemsidan. Det går som vanligt bra att mejla oss om ni har frågor, styrelsen@hamplingen.se.

Väl mött,

Styrelsen