HSB Brf Hämplingen

Bostadsrättsförening i Johanneberg, Göteborg

HSB:s Bostadsrättsförening Hämplingen i Göteborg bildades år 1944. Föreningen äger fastigheten Johanneberg 17:10 och består av 78 lägenheter som upplåtes med bostadsrätt och 2 bostadrättslokaler. Sammanlagd lägenhets- och lokalyta är 4172 kvm.